Tredjeutkast til fylkesprogram for 2023 til 2027 er klart!

No er tredjeutkastet til nytt valprogram for fylkestingsvalet i 2023 klart! Medlemmer og lokallag i Vestland MDG inviteres no til å kome med forsalg og endringsforslag til fylkesstyret!

Programkomiteen har no levert frå seg sitt siste utkast til fylkesstyret, og fylkesstyret skal no innstilla på programmet til fylkesårsmøtet. Du kan framleis komma med forslag og endringsforslag til fylkesprogrammet. Forslaga som no blir sende inn blir behandla av fylkesstyret. Fylkesstyret gir deretter forslaget ei innstilling og sender deretter forslaga vidare til årsmøtet for siste behandling og vedtak.

Sjekk ut utkastet til fylkesprogram her!

Frist for å senda forslag og endringsforslag:
19. februar 2023

For at forslaget ditt skal komma med i årsmøtebehandlinga må du senda til fylkesstyret via dette skjemaet innan fristen.

Innstillinga frå fylkesstyret blir send til årsmøtet straks denne er klar!

Kven kan senda inn endringsforslag?
Alle medlemmer kan senda inn endringsforslag til valprogrammet, men endringsforslag skal vera signert av minimum to medlemmer eller eitt lokallag. Endringsforslag som berre blir signert med eitt namn blir ikkje behandla av fylkesstyret og vil ikkje sendast vidare til behandling på årsmøtet.

Alle forslag må sendast inn separat. Ein kan ikkje senda inn forslaga på PDF, Word eller e-post. Det er berre forslag sendt med dette skjemaet som blir behandla av fylkesstyret.

Presentasjon av fylkesprogrammet!
Programkomiteen ønskjer å invitera alle til ein digital presentasjon av fylkesprogrammet, ved fylkesvaraordførar og leiar av programkomitéen Natalia Golis. Her kjem komiteen til å gå gjennom dei viktigaste sakene i programmet, ulik usemje og det blir mogleg å stilla spørsmål direkte til medlemmene i komiteen.

Dato: 09. februar 2023
Tidspunkt: kl. 21.00 til kl. 22.00
Stad: Digitalt

Håpar me sjåast, og velkomen!