Bli kjent med Arild Hermstad

Arild Hermstad 1. kandidat for MDG i Hordaland

  • Miljøverner, syklist og nestleder i MDG
  • 54 år
  • Gift og har to voksne barn.

Hvordan startet ditt politiske engasjement?

Det skjedde ganske brått. Jeg hadde vært blåruss, jobbet tre år i bank, og var i gang med siviløkonomstudier på NHH. Da jeg dro til Latin-Amerika for å lære spansk, oppdaget jeg at verden var utrolig urettferdig. Jeg forsto at en karriere i finansbransjen ville gjøre meg til en del av problemet, så jeg hoppet av økonomistudiene og valgte heller å studere miljø og bærekraftig utvikling på Universitetet. Nå, tretti år senere, er til og med finansbransjen i ferd med å se gevinsten ved å sette bærekraft og grønn utvikling først. Det gir meg håp.

Men hvordan henger dette sammen med norsk politikk?

I lang tid har norske politikere på både venstre- og høyresiden blindt satt seg mål om økt materiell vekst og økt velstand, selv om Norge er et av de rikeste landene i verden. Våre barn og barnebarn har rett på like store muligheter, velferd og frihet som oss.  Vi må bruke rikdommen vår til å fase ut oljealderen og skape nye grønne arbeidsplasser. Da kan vi sikre en klode med et stabilt klima, frisk luft, levende hav og plass til ville dyr, insekter og intakte økosystemer, også i framtiden.

Hva var det du savnet i norsk politikk? 

Jeg savnet politikere som handlet mot miljø- og klimautfordringene. Vi vet at kortsiktige hensyn gjør det enkelt å dysse ned de negative langsiktige følgene for miljø og mennesker. Det er helt menneskelig, men vi bør ha lært nå.  

Hva gjorde du så?

Jeg har brukt mye tid på å finne løsninger mot norsk overforbruk, gjennom verv og engasjement i miljøbevegelsen. Selv om både holdningsendringer og politiske vedtak tar tid, er det motiverende at arbeidet gir resultater. Det er enda gøyere å være en del av en bevegelse som er i rask vekst, og får mer makt år for år    

Hvordan fant du veien inn i Miljøpartiet De Grønne?

Den beste måten å redde klima på, er gjennom politikk. Da jeg som miljøverner  kjempet for raske klimakutt og slutt på naturødeleggelsen, oppdaget jeg at politikerne egentlig ikke var interesserte. Derfor vil jeg inn i forhandlingsrommene og gjøre jobben selv. Miljøpartiet De Grønne var det eneste partiet som det var aktuelt for meg å gå inn i. Det valget angrer jeg ikke på. 

Alle partier omtaler klima som viktig. Hvorfor trengs De Grønne?

Politikk handler om å prioritere, og det hjelper ikke å ha miljø på andre eller tredjeplass på listen. I vår tid finnes det ikke noe viktigere enn å kutte utslipp og bygge et samfunn som holder seg innenfor naturens tålegrenser. Mitt mål er å gi videre en frisk planet til våre barn og barnebarn. Da må klima og miljø stå øverst på prioriteringslisten, alltid. Det er MDG alene om å love.