Janne Bruarøy

8. kandidat, Designer

Jeg har valgt meg 3. av utallige saker som jeg vil jobbe mer med, og presenterer en liten bit fra et av de temaene i dag:

Noe av det jeg ønsker å jobbe mer med for ungdom er:

• Psykiskhelse: angst og depresjon er et økende problem blant ungdom i videregående opplæring. 3 av 10 jenter i VG1 har høyt nivå av depressive symptomer og 1 av 10 av guttene det samme.
Jeg vil jobbe for økt forebygging ved å minske presset som ungdommen utsettes for i skolen, samt øke helsetilbudet til ungdom i videregående skole. Alle videregående skoler bør ha en helsesykepleier fysisk tilgjengelig ukentlig som et minimum.

• Yrkesfag: øke tilbudet innen yrkesfag, og alternative veier til fagbrev. Det bør være et krav at Fylkeskommunen, deres samarbeidspartnere, tjenesteytere og organisasjoner skal rekruttere lærlinger. Alle som har fullført yrkesfag på videregående skal være garantert læreplass, innen en gitt tidsfrist etter endt teoretisk skolegang.

• Produksjonsskoler: jeg vil jobbe for å styrke tilbudet, øke kapasiteten og opprette flere produksjonsskoler. Gi ungdommene i produksjonsskole undervisning, like rettigheter, til et godt helsetilbud som i annen videregående utdanning.

• Videregående utdanning generelt: jeg ønsker en mangfoldig skole, bedre tilpassing for den enkelte. Vi må gi fagfolk større tillit og gi våre lærere større frihet og handlingsrom til å utforme ungdommens skolehverdag. Jeg ønsker å lette på presset, ved å minske testing og måling. Jeg ønsker billigere men helst gratis skoleskyss til alle elever. Bedre hverdagen til borteboende elever, opprette en ombudsstilling som kan ivareta tryggheten til den gruppen som må flytte for å gå på skole.