Mark Taylor

2. kandidat

Mark arbeider som kantor i Den norske kyrkje og har budd i Fjaler i over 20 år. Han er gift, to barn. Mark meiner at nokon må ta grep om klimaendringane og han er klar til å rydde kalenderen og brette opp ermene for å få reelle endringar på plass. Mark er kommunestyrerepresentant for MDG i Fjaler kommune. Han er aktiv i Grønn Kirke og har vore medlem i fylkesstyret i Sogn og Fjordane MDG. Mark har synt seg som ein dedikert og samvitsfull lokalpolitikar. Han er oppteken av å nå ut til veljarar over alt og vil spesielt jobbe for et godt kollektivtilbod i distrikta.