Øyvind Strømmen

5. kandidat

Øyvind Strømmen jobbar som informasjonsrådgjevar i Kvam herad og har publisert ei rekke bøker og artiklar om blant anna ekstremisme og radikalisme. Han er gift og har tre barn. Han er representant på fylkestinget, sit i kommunestyret i Samnanger og er medlem av det nasjonale valglovutvalet. Øyvind er varamedlem i landsstyret og har bidrege i ei lang rekke ulike verv i MDG. Øyvind er engasjert i skulepolitikk, i å få bilane ut av bykjerna og i korleis klimasaka kan inkluderast i kommune- og fylkesøkonomien. Øyvind snakker med tyngde når det gjeld politikk og han sit på verdifull kunnskap og erfaring.