Fotocredit:

Mer penger til frukt og grønt

Næringsutvalget har vedtatt en rekke bevilgninger til et mer bærekraftig jordbruk i fylket.
Med mer satsing på frukt og grønt bidrar vi til et sunnere og mer bærekraftig jordbruk og kosthold.
Bevilgningene inkluderer:

  • 3,5 mill til et fellespakkeri for frukt og bær i Nordfjord
  • 2,25 mill til et løft for grønnsaker frukt og bær i fylket
  • I tillegg gir vi 600 000 til redusert klimagassutslipp fra Vestlandsjordbruket

    Til sammen er det et nødvendig skritt i riktig retning for den lokale matproduksjonen

    Lenke til møteprotokollen med alle vedtakene i saken