Internasjonalt utvalg, Vestland MDG

Fylkesstyret har opprettet et internasjonalt utvalg som et prøveprosjekt

23. august 2022 valgte fylkesstyret i Vestland MDG å opprette et internasjonalt som et prøveprosjekt, og skal jobbe med internasjonal politikk som har stor betydning for fylket. Utvalget er et prøveprosjekt frem til årsmøtet til Vestland MDG kan opprette et fast internasjonalt utvalg i henhold til fylkeslagets vedtekter.

Utvalgets oppgaver er i hovedsak å lage en oversikt over aktuelle saker, prioritere mellom disse og skaffe informasjon om de utvalgte områdene. Bidra til økt kunnskap om, og interesse for internasjonale saker blant medlemmer. Utvalget skal også ta ansvar for å arrangere interne og eksterne møter med foredrag og debatt, og bidra til utforming av politikk, resolusjoner, skrive artikler og produsere materiell for distribusjon internt i organisasjonen.

Vestland MDG skal være en organisasjon som tar internasjonale spørsmål på alvor.

Utvalget er underlagt fylkesstyrets myndighet og skal rapportere sitt arbeid til fylketsstyrets arbeidsutvalg.

 

Kontaktinformasjon til utvalget her.

Opprettelses dokument_ Midlertidig internasjonalt utvalg for Vestland MDG