Fotocredit: Pernille Sommer

Resolusjoner

På denne siden finner du resolusjoner som Vestland MDG har vedtatt etter sammenslåingen av av Hordaland MDG og Sogn og Fjordane MDG.

 

Vi arbeider med å oppdatere denne digitale oversikten. Nedenfor kan du se oversikt over digitaliserte resolusjoner fra årene etter at Vestland MDG ble stiftet. Eldre resolusjoner vil trolig ikke bli lagt ut da vi mangler oversikt over resolusjoner vedtatt av forhenværende Hordaland MDG og Sogn og Fjordane MDG.

Protokoller fra tidligere årsmøter er samlet på en egen side. Her finner du alle protokoller fra årsmøtene og nominasjonsmøtene til Vestland MDG, samt noen protokoller fra møter i de forhenværende fylkeslagene Hordaland MDG og Sogn og Fjordane MDG.

Viktig! Resolusjonene som ble vedtatt mellom 2019 og 2023 var gyldige frem til årsmøtet i 2023. Da ble det vedtatt et nytt arbeidsprogram for fylkeslaget, og gamle resolusjoner fra før 2023 er dermed ikke lengre gjeldene.