Nyheter

Nytt styre, ny kraft!

På årsmøtet til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland denne helga samla fylkeslaget medlemmer frå heile fylket for å vedta viktige r...

Situasjonen i Vest-Sahara med Erik Hagen

Vi i Vestland MDG arrangerte nylig en engasjerende og innsiktsfull kveld dedikert til situasjonen i Vest-Sahara. Arrangementet fant sted både fysisk på MDGs konto...

Grøne gjennomslag i Vestland!

I ei tid der klimaendringar og berekraft står i sentrum, har Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Vestland saman med samarbeidspartia sikra ein viktig siger for kollek...

Fylkestinget er konstituert!

Grønt engasjement er på fremmarsj i Vestland!

...

Vestland blir grønare med MDG i posisjon!

Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland feirar gjennomslag i ny fylkestingsplattform, ein siger for berekraft og grøn omstilling i Vestland! Her kan du lese om nokre herl...

Vi fortsetter i posisjon i Vestland!

Vi i Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er stolte av å kunngjere at vi held fram i posisjon i Vestland fylkesting. Dette markerer ei forlenging av det tette samarbei...

Thunberg-generasjonen fyller ikke gatene lenger. Men de vil fylle valglokalene på mandag!

De siste ukene har Unge Høyre sittet i utallige skoledebatter, og argumentert for at deres parti har den beste klimapolitikken. Unge Høyre klagde på at re...

Ei viktig reise mot det grøne skiftet

Nyleg besøkte Nils-Anders Nøttseter, førstekandidaten til Vestland MDG, Boliden Odda AS, som er ei viktig hjørnesteinsbedrift i Odd...

Vi må ta vare på verdsarven vår!

Vi i Miljøpartiet Dei Grøne Vestland (MDG) ønskjer å bevara Aurland og Flåms verdsarvstatus og styrkja satsinga på grøn turisme,...

Ja til villrein på Hardangervidda!

Bit for bit forsvinn naturen rundt oss. Ei hytte der og eitt jorde der, mange små nedbyggingar, ute i verda, og i kommunar i heile Noreg. Kvar for seg opplevast det i...