Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Vestland MDGs fylkestingsgruppe søker ein gruppesekretær!

Vi søker ein person som kan bidra vår fylkestingsgruppe og fylkesvaraordførar i det daglege arbeidet med å gjere Vestland grønare, meir fremtidsretta og m...

Berekraftig mat

I Mark Taylor talar for eit berekraftig mattilbod i Vestland fylke.

...

Sikrer grønn revolusjon til sjøs!

Sammarbeidspartiene og Høyre sikra ein rask innføring av hurtigbåter med nullutslippsteknologi.

...

Samarbeidspartia legg fram nytt Vestlandsbudsjett

Ap, KrF, SV, MDG, V og Sp har lagt fram eit budsjett som blant anna sikrar skular, skjermar kollektivtrafikken, og gir eit løft til kultur og frivilligheit.

...

Raset i Jølster er ein forsmak på kva vi har i vente

Raset i Jølster er ei tragedie. Eg har djup medkjensle med alle dei som er råka. 

...

Årsmøte i Vestland MDG ble avholdt 9. mars!

Lørdag 9. mars avholdt Vestland MDG sitt første årsmøte!

...

Miljøpartiet De Grønne Sogndal er stiftet!

Torsdag 24. januar ble Miljøpartiet De Grønne Sogndal stiftet!

...

Natalia A. Golis på topp i MDG Vestland!

Natalia A. Golis ble valgt som førstekandidat, Mark Taylor som andrekandidat og Pauline Tomren, fra Grønn ungdom, som tredjekandidat!

 

...

Velkommen til nominasjonsmøte for Vestland MDG!

Alle medlemmar i Vestland MDG er velkommen til nominasjonsmøte for Vestland MDG, 19. januar 2019 i Førde.

...

Bevar insektene – grønt gjennomslag for MDG i fylkestinget!

Hordaland MDG fikk gjennomslag i fylkestinget for et vedtak om å arbeide for et kunnskapsløft og konkrete tiltak for å ta vare på i...