Valnemnda til Vestland MDG skal til årsmøtet 2022 innstilla på: fylkesstyremedlemmer, landsstyrerepresentant, nominasjonsnemnd for fylkestingslista i 2023 og programkomité, samt varaer til dei ulike verva.

Vil du være med på å farge Vestland grønt?

Meld deg som aktiv via dette skjemaet