I Vestland MDG førebur me oss til stortingsvalet i 2025 med engasjement og dedikasjon. På denne sida kan du sjå våre mogelege kandidatar til stortingsvalet 2025. Dei er nøye utvalt gjennom ein god og inkluderande nominasjonsprosess leia av nominasjonsnemnda til fylkeslaget.