I ei tid der klimaendringar og berekraft står i sentrum, har Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Vestland saman med samarbeidspartia sikra ein viktig siger for kollektivtransporten i det nye fylkesbudsjettet. Under utfordrande økonomiske forhold i fylkeskommunen sørger vi for å prioritera grøne og berekraftige tiltak i heile regionen!