Det nye fylkesprogrammet til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er no klart! I den komande perioden skal vi kjempe for billigare kollektivbillettar, redusere klimagassutsleppa, ta vare på meir sårbar natur og sikre gode og forutsigbare vilkår for et grønt og berekraftig næringsliv. Saman kan vi skape ei framtid vi kan gle oss til, for alle, for alltid!

Trykk her for å lese heile programmet!