Lokallag i Vestland MDG

Om du vil sjå nettstaden til lokallaga skriv du berre inn namnet på lokallaget før mdg.no, sånn her: [lokallag].mdg.no

Vestland MDG: vestland@mdg.no
Leiar: Birger Berntsen, 91135513,

Alver MDG: alver@mdg.no
Leiar: Trude Andersen, 98427410,

Askøy MDG: askoy@mdg.no
Leiar: Janne Kjellevold Midtbø, 91324073

Aurland MDG: aurland@mdg.no
Leiar: Solveig Kvakestad, 41303959

Austevoll MDG: austevoll@mdg.no
Kåre Sletten, 90760868

Bergen MDG: bergen@mdg.no
Leiar: Mona Høgli, 95890468

Bjørnafjorden MDG: bjornafjorden@mdg.no
Leiar: Trine Hofsvik Strønen, 41174721

Bømlo MDG: bomlo@mdg.no
Leiar: Britta Marie Servan, 40079250

Fjaler MDG: fjaler@mdg.no
Leiar: Svein-Martin Stenseth, 91376779

Gloppen MDG: gloppen@mdg.no
Leiar: Tord Hafnor, 41604644

Kinn MDG: kinn@mdg.no
Leiar: Geir Arne Solheim, 95751992

Kvam MDG: kvam@mdg.no
Leiar: Kari Mostad, 91624056

Kvinnherad MDG: kvinnherad@mdg.no
Leiar: Matthias Werner Zimmermann, 99701828,

Osterøy MDG: osteroy@mdg.no
Leiar: Lillian Karin Bjørnseth, 97014802

Samnanger MDG: samnanger@mdg.no
Leiar: Øyvind Strømmen, 41008595

Sogndal MDG: sogndal@mdg.no
Leiar: Sofie Stranger, 93079717

Stad MDG: stad@mdg.no
Leiar: Marie Kristine Kroken, 95937591

Stord MDG: stord@mdg.no
Leiar: William Bond Larsen, 97137847

Sunnfjord MDG: sunnfjord@mdg.no
Leiar: Liv Bergljot Løken, 95080255

Sveio MDG: sveio@mdg.no
Leiar: Ole-Ørjan Hov, 98257954

Ullensvang MDG: ullensvang@mdg.no
Leiar: Tore Bergum, 99358760

Vaksdal MDG: vaksdal@mdg.no
Leiar: Birger Berntsen, 91135513,

Voss MDG: voss@mdg.no
Leiar: Inge Draugsvold, 41410010

Øygarden MDG: oygarden@mdg.no
Leiar: Andreas Breivik Ormevik, 92297503