Internasjonalt utvalg, Vestland MDG

Fylkesstyret har opprettet et internasjonalt utvalg som et utvalg under fylkesstyret.

Utvalgets oppgaver er i hovedsak å lage en oversikt over aktuelle saker, prioritere mellom disse og skaffe informasjon om de utvalgte områdene. Bidra til økt kunnskap om, og interesse for internasjonale saker blant medlemmer. Utvalget skal også ta ansvar for å arrangere interne og eksterne møter med foredrag og debatt, og bidra til utforming av politikk, resolusjoner, skrive artikler og produsere materiell for distribusjon internt i organisasjonen.

Vestland MDG skal være en organisasjon som tar internasjonale spørsmål på alvor.

Utvalget er underlagt fylkesstyrets myndighet og skal rapportere sitt arbeid til fylketsstyrets arbeidsutvalg og fylkesleder.

23. august 2022 valgte fylkesstyret i Vestland MDG å opprette et internasjonalt som et prøveprosjekt, og skal jobbe med internasjonal politikk som har stor betydning for fylket. Utvalget var først et prøveprosjekt. På årsmøtet i 2023 ble det bestemt at utvalget skal fortsette som et utvalgt under fylkesstyret, og kan ha aktivitet så lenge det er medlemmer og engasjement til å drive utvalget.

Opprettelses dokument: Internasjonalt utvalg for Vestland MDG

Du kan også se et webinar om den demokratiske situasjonen i verden med Carl Henrik Knutsen fra V-Dem. Dette arrangementet ble arrangert av bla. Internasjonalt Utvalg, og viser noe av det internasjonale arbeidet som MDG jobber med. Du kan se hele webinaret her!

 

Har du lyst til å komme i kontakt med utvalget?

  • Konstituert leder: Bjarte Bjørsvik (bjarte.bjorsvik@mdg.no | tlf. 411 71 975)
  • Medlem: Hassan Bile Mohamed (awnuur130@gmail.com | tlf. 941 86 402)
  • Medlem: Emil Perron (emil.perron@gmail.com)
  • Medlem: Natalia Mitrojovich (natalia.mitrojovich@gmail.com)
  • Medlem: Olav Kvinge (olav.kvinge@icloud.com) | tlf. 47 48 83 81
  • Medlem: Vivian Selena Steinsund (vivian.steinsund@outlook.com)