Fylkesprogram for 2019 til 2023

- Miljøpartiet Dei Grøne Vestland vil skapa livskraftige lokalsamfunn tufta på livskvalitet, nyskaping og fellesskap. Målet vårt er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse, eit samfunn der me kan leva gode liv utan å øydeleggja for andre. Økonomien skal vera underordna sunne, økologiske prinsipp og fremja fred og rettferd både lokalt og globalt.