Fylkesstyret 2024

Vestland MDG har med stor entusiasme gjennomført fylkesårsmøtet sitt, og me er stolte over å kunne presentere det nye fylkesstyret for perioden 2024 til 2025. Valet skjedde under fylkesårsmøtet som vart arrangert søndag 03. mars 2024.

Fylkesstyre for 2024-2025
Valkomiteen la fram innstillinga si til nytt fylkesstyre, som vart vedteke ved akklamasjon. Det nye fylkesstyret er ihopsett av:

Leiargruppa:

 • Leiar: Birger Berntsen frå Vaksdal
 • 1. nestleiar: Trine H. Strønen frå Bjørnafjorden
 • 2. nestleiar: Janne K. Midtbø frå Askøy

Medlemmer:

 • Robert B. Skaar (kasserar) frå Bergen
 • Liv B. Løken (medlem) frå Sunnfjord
 • Kurt Henning Ådnanes (medlem) frå Bømlo

Varamedlemmer:

 • Jan Terje Espeland (1. vara) frå Bergen
 • Tore Bergum (2. vara) frå Ullensvang
 • Kjetil Lygre (3. vara) frå Bergen
 • Anna Sambor (4. vara) frå Høyanger
 • Frøya Skjold Sjursæther (5. vara) frå Bergen

Landsstyrerepresentantar
Me har også valt landsstyrerepresentantane for den komande perioden:

 • Landsstyrerepresentant: Birger Berntsen
 • Landsstyrerepresentant: Trine H. Strønen
 • Personleg vara for Birger: Robert. B. Skaar
 • Personleg vara for Trine: Janne K. Midtbø

Me ser med stor optimisme fram til arbeidet som skal utførast i den komande perioden, og me er sikre på at det nye fylkesstyret vil gjere ein god jobb for å fremje MDG sine interesser og verdiar i Vestland.