Fylkestingsgruppa 2023 til 2027

På denne sida finn du informasjon om fylkestingsgruppa til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland.

 

Nils-Anders Nøttseter

Gruppeleiar for Vestland MDG, 2023 til 2027.

Kontaktinformasjon:
e-post: na@mdg.no | tlf.: +47 413 08 411
Kommune: Bjørnafjorden

 

Suzanne Rødseth

Nestleiar i Utval for Samferdsle for Vestland MDG, 2023 til 2027.

Kontaktinformasjon:
e-post: suzanne@mdg.no | tlf.: +47 123 45 678
Kommune: Vaksdal

 

Kaya Stæger-Breisnes

Medlem i Utvalet for Kultur, idrett og integrering for Vestland MDG, 2023 til 2027.

Kontaktinformasjon:
e-post: kayastaegerbreisnes@gmail.com | tlf.: +47 123 45 678
Kommune: Kinn

 

Varalista for Vestland MDG

Her er ein oversikt over vararepresentantane til Vestland MDG og kommunen som dei kjem til å representere!

  1. Øystein Bønes (f. 1977) | Bergen | Sekretær
  2. Maria Thomassen (f. 1993) | Bergen | Student
  3. Anna Sambor (f. 1994) | Høyanger | Bibliotikar
  4. Birger Berntsen (f. 1981) | Vaksdal | Spesialpedagog
  5. Monica Sandtorv (f. 1968) | Bergen | Reinhaldsoperatør
  6. Thomas Remme (f. 1974) | Askøy | IKT-konstruktør