Fylkesstyret

Birger Berntsen, leiar

Birger Berntsen
er lektor i spesialpedagogikk med hovedfokus på autismespekteret og jobber nå for Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. En viktig hjertesak har vært vern av LoVeSe, noe som har ført til et større engasjement for klima og biomangfold. I MDG har Birger de siste årene vært leder for den nasjonale skoleringsgruppen, der han har vært med på å utvikle kurspakker, lederutviklingsprogram og folkevalgtsamlinger.

Anita Bakken 1. nestleder

Anita Bakken er utdanna i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og har arbeidd innan flyktning- og integreringsfeltet frå 1994 og fram til idag. Ho er idag dagleg leiar i MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling. Anita er gift, og har fire barn og fem barnebarn. Ho har vore leiar i MDG Lindås og MDG Alver, og var frå 2015 til 2019 medlem av Lindås kommunestyre. Grøn distriktspolitikk er ei hjertesak for henne.

Odd Bovim 2. nestleiar

Odd Bovim
er utdannet jurist og har jobbet som advokat i 13 år. Driver nå et lite advokatfirma i Florø, Kinn kommune. Skilt, og har 4 barn i alderen 10 til 18 år, som han er helgepappa for. Tidligere har han sittet i kommunestyret i Vestby kommune 2007-09 (flytting) og i Flora kommune 2011-15.
Han "meldte overgang" til MDG i 2019 fra Venstre i tilknytning til at han ble forespurt om å være partiets ordførerkandidat hvor lokallaget drev en god valgkamp. I Kinn har MDG gått inn i et posisjons- og budsjettsamarbeid med Ap, Sp og SV. Hjertesaker: Effektiv klimapolitikk, vern av uberørt natur, mulighet til å leve det gode liv i hele landet, og at politikernes økonomi og forvaltning skal være preget av ryddighet og ansvarlighet. Disse områdene ser han på som en del av en god oppvekstpolitikk for barn og unge.

Håkon Nakkerud Opedal

Håkon kjem frå Kinsarvik i Ullensvang kommune, men bur i Bergen og studerer samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Han vart medlem av MDG i 2013, er bystyremedlem og medlem av utval for barnehage, skole og idrett i Bergen. Han har hatt ei rekkje ulike verv i MDG, blant anna som talsperson for Grøn Ungdom Hordaland, som styremedlem i MDG Bergen og MDG Hordaland og som leiar for MDG Bergen. Han har også vore leiar for MDG Vestland si nominasjonsnemnd.

Anna Sambor

Anna er fødd og oppvaksen i Polen, og flytta til Bergen i 2017. Ho har ei mastergrad i nordisk språk og litteratur. Anna har mellom anna vore friviljug i Dyrebeskyttelsen, hjelpelærar i norsk for vaksne innvandrarar og medlem av fagutval og programutval ved Universitetet i Bergen. Ho har også vore aktiv ved organiseringa av demonstrasjonar til støtte for polske kvinner sin situasjon. Anna ynskjer å vera eit levande døme på fyrstegenerasjonsinnvandrarar kan og bør inkluderast i lokalpolitikken. Ho er oppteken av grønare bysentrum, styrking av distrikta i nasjonal politikk og av klokare, meir bærekraftig bruk av vestlandske naturressursar.

Arild Hermstad

Arild Hermstad er ein av MDG sine to nestleiarar, og tidlegare ein av to talspersonar for partiet. Han er også toppkandidat for MDG i Hordaland valkrins. Bergensaren Hermstad er busett i Oslo, og har fungert som byråd for miljø og samferdsel medan Lan Marie Berg var i foreldrepermisjon. Han var leiar for Framtiden i våre hender frå 2001 til 2017.

Linda Risnes Rykkje

Linda har vore medlem i MDG sidan 2015, og har vore aktiv i MDG Stord og MDG Askøy. Sidan 2017 har ho vore styremedlem i MDG Askøy, siste året også om styreleiar. Linda har også delteke i MDG si analysegruppe i samband med valet 2017, og i det helsepolitiske utvalet 2018-19. Ho arbeider som førsteamanuensis i sjukepleie ved VID vitenskapelig høgskole, og er ivrig hobby-orienteringløpar på fritida.

Representant for Grønn Ungdom: Vincent Kleis

Varaliste:

  1. Suzanne Rødseth
  2. Trond Wathne Tveiten
  3. Knut Førland
  4. Birthe Wessel
  5. Harald Maaland
  6. Maria Thomassen
  7. Marius Dalin