Fylkesstyret 2022

Birger Berntsen, leiar

Birger Berntsen
er lektor i spesialpedagogikk med hovedfokus på autismespekteret og jobber nå for Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. En viktig hjertesak har vært vern av LoVeSe, noe som har ført til et større engasjement for klima og biomangfold. I MDG har Birger de siste årene vært leder for den nasjonale skoleringsgruppen, der han har vært med på å utvikle kurspakker, lederutviklingsprogram og folkevalgtsamlinger.

Anita Bakken 1. nestleder

Anita Bakken er utdanna i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og har arbeidd innan flyktning- og integreringsfeltet frå 1994 og fram til idag. Ho er idag dagleg leiar i MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling. Anita er gift, og har fire barn og fem barnebarn. Ho har vore leiar i MDG Lindås og MDG Alver, og var frå 2015 til 2019 medlem av Lindås kommunestyre. Grøn distriktspolitikk er ei hjertesak for henne.

Marius Dalin 2. nestleiar

 

Medlemmer:

Linda R. Rykkje

Andrea Nesvik Voss

Monica Sandtorv

Harald Maaland

 

Representant fra Grønn Ungdom: Frøya Skjold Sjursæther

 

Varaliste:

  1. Erik F.Reitan
  2. Anna Sambor
  3. Suzanne Rødseth
  4. Odd Bovim
  5. Brita Servan
  6. Trond Wathne Tveiten