Fylkesstyret

Birger Berntsen, leiar

Birger Berntsen
er lektor i spesialpedagogikk med hovedfokus på autismespekteret og jobber nå for Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. En viktig hjertesak har vært vern av LoVeSe, noe som har ført til et større engasjement for klima og biomangfold. I MDG har Birger de siste årene vært leder for den nasjonale skoleringsgruppen, der han har vært med på å utvikle kurspakker, lederutviklingsprogram og folkevalgtsamlinger.

Maria Thomassen, 1. nestleiar

Maria Thomassen
er utdannet økonom og studerer nå sosiologi. Hun har vært styremedlem i MDG Fjell siden februar 2014 og ble valgt inn som vara til kommunestyret 2015-2019.
Denne perioden sitter hun i kommunestyret, formannskapet og er gruppeleder. I Øygarden har de hatt et veldig sosialt fokus så langt, fordi det som har skjedd er kun nedskjæringer av alt. For Vestland fylke ønsker Maria at vi fremover setter sjøen mer i fokus. Vi har en verdifull kyst som vi i MDG bør være talerøret for. Det trenger sjøen.

Odd Bovim 2. nestleiar

Odd Bovim
er utdannet jurist og har jobbet som advokat i 13 år. Driver nå et lite advokatfirma i Florø, Kinn kommune. Skilt, og har 4 barn i alderen 10 til 18 år, som han er helgepappa for. Tidligere har han sittet i kommunestyret i Vestby kommune 2007-09 (flytting) og i Flora kommune 2011-15.
Han "meldte overgang" til MDG i 2019 fra Venstre i tilknytning til at han ble forespurt om å være partiets ordførerkandidat hvor lokallaget drev en god valgkamp. I Kinn har MDG gått inn i et posisjons- og budsjettsamarbeid med Ap, Sp og SV. Hjertesaker: Effektiv klimapolitikk, vern av uberørt natur, mulighet til å leve det gode liv i hele landet, og at politikernes økonomi og forvaltning skal være preget av ryddighet og ansvarlighet. Disse områdene ser han på som en del av en god oppvekstpolitikk for barn og unge.

Janne Kjellevold Midtbø, styremedlem

Janne Kjellevold Midtbø
jobber som lærar på ein kombinert barne- og ungdomsskule på Askøy. Gift og mor til tre gutar, på 20, 14 og 12 år. Ho har vore medlem i MDG sidan 2012, vore lokallagsleiar på Askøy og i Austevoll, blei valt inn i kommunestyret i Askøy i 2015 og sat der til ho flytta til Austevoll i 2017. Janne sat og i utval for levekår på Askøy, og plan- og byggesaksutvalet i Austevoll. I tillegg til dette har Janne erfaring frå fylkesstyret i Hordaland/Vestland og styret i Grønt kvinnenettverk.
Ho syns det er viktig med god næringspolitikk, slik at folk kan jobbe der dei bur, og på denne måten redusere reising/pendling. Dette er også viktig for livskvaliteten til innbyggjarane i Vestland, ved at dei får betre tid saman med familier og vener.

Anita Bakken, styremedlem

Anita Bakken
er gift, 4 barn, 5 barnebarn. Utdannet innen sosialantropologi på UiB. Har erfaring som leder, mellomleder, gründer, styremedlem/- leder. Har hovedsakelig arbeidet innen flyktning- og integreringsfeltet, 1993 og til.d.d og er nå daglig leder i MIKS, se www.miks-norge.no
Erfaring fra MDG har hun gjennom å ha vært styremedlem i Lindås MDG fra 2013 – 2017 og leder i 2018. Hun satt også i Lindås kommunestyre fra 2015 – 2019. I dag er hun leder i Alver MDG, noe hun har vært siden 2019. Hjertesak: Grønn distriktspolitikk. Viktig fokus 2020: distriktspolitikk, næringsutvikling, styrke organisasjonsutvikling og samhandling i lokallag/fylkeslag.

Geir Arne Solheim

Geir Arne Solheim
er tobarnsfar, gift og bur i Deknepollen. 1. vara for MDG i Kinn. Dagleg leiar, oppfinnar og optimist. Har etablert, eig og driv Havkraft AS, Frequency AS, HydroWave AS, Nordikraft AS og Geir Arne Solheim Management AS. I tillegg seniorkonsulent for Tinkr AS innan kreativitet, innovasjon og berekraft. Sit i styret i Nordfjord Opplæringskontor, Operation Archery E-sports, Velkommen til Deknepollen, Forum for Grøn Energi og Ytre Nordfjord Mållag. Drivkrafta er rein energi, rettferd og likskap for alle.
Geir Arne har jobba politisk lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom 28 år.

Erik Friis Reitan, styremedlem

Erik Friis Reitan
er billedkunstner. Interessert i kulturpolitikk, urbane grøntarealer og utforming av byen med fokus på livskvalitet og reduksjon av støy og forurensing og problematikken rundt rusmisbruk og fattigdom. Erik vil at De Grønne skal være en stemme for de utstøtte i samfunnet som ikke blir hørt, og som ofte utsettes for urettferdig behandling.

Representant for Grønn Ungdom: Oscar Rudsengen

 

Varaliste:

1. Øyvind Strømmen

2. Sigrid Moltumyr

3. Thomas Remme

4. Pauline Tomren

5. Suzanne Rødseth