Fylkesstyret

Øyvind Strømmen, leiar

Øyvind Strømmen (1980),

Øyvind Strømmen bur i Samnanger, er gift og har tre born. Han har utdanning innan journalistikk og religionsvitskap.

Han arbeider til dagen som informasjonsrådgjevar, og er i tillegg skribent og forfattar. Som skribent har han særleg skrive om ulike former for politisk ekstremisme, blant anna gjennom bøkene Det mørke nettet, Den sorte tråden og I hatets fotspor. Han har også skrive ei bok om ungarsk historie og politikk, og ein biografi over Anders Lange.
I tillegg til å vera fylkestingsrepresentant er han kommunestyrepolitikar i Samnanger.

Ståle Loftesnes, nestleiar

Ståle Loftesnes (1976),
er oppvaksen i Sogndal og er lidenskapeleg oppteken av råvarer vi har rundt oss.
Er utdanna som møbelsnikkar på Eid vidregåande skule og gikk i lære hos Nævdal snekkeri i Bergen. Han har nylig startet opp møbelvekstedet Timbla som lager bærekraftige møbler.

Helen Frihammer, nestleiar

Mariel Eikset Koren, styremedlem

Marièl Eikeset Koren (1988),
er MDG Gloppen sin listetopp, er leiar i lokallaget og sit i fylkesstyret for MDG Sogn og Fjordane. Ho er tilsett i kyrkja i Gloppen som kantor og trusopplærar og har arbeidd som dirigent for Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening og som klokkar i Nidaros domkyrkje. Ho er brennande engasjert for økologisk berekraft og eit samfunn på naturen sine premissar, der livskvalitet ikkje vert målt i pengar.

Erik Friis Reitan, styremedlem

Erik Friis Reitan (1979),
er billedkunstner. Interessert i kulturpolitikk, urbane grøntarealer og utforming av byen med fokus på livskvalitet og reduksjon av støy og forurensing og problematikken rundt rusmisbruk og fattigdom. Erik vil at De Grønne skal være en stemme for de utstøtte i samfunnet som ikke blir hørt, og som ofte utsettes for urettferdig behandling.

Anne Framholt, styremedlem

Anne Framholt (1951),
pensjonert adjunkt og Høyskolekandidat i Reiseliv og har jobbet 20 år i databransjen. Har vært grønn i hele sitt liv og er blant annet glad i å reise, lese historie og høre på musikk.

 

Varaliste:

1. Knut I. Børgesen

2. Janne Kjellevold Midtbø

3. Kåre Spissøy

4. Suzanne Rødseth

5. Berit Lilleøkdal