Fylkesstyret 2023

Vestland MDG har med stor entusiasme gjennomført fylkesårsmøtet sitt, og vi er stolte over å kunne presentere det nye fylkesstyret vårt og landsstyrerepresentantar for perioden 2023 til 2024. Valet skjedde under fylkesårsmøtet som vart halde frå 04. til 05. mars 2023.

 

Fylkesstyre for 2023-2024
Valkomiteen la fram innstillinga si til nytt fylkesstyre, som vart vedteke ved akklamasjon. Det nye fylkesstyret vårt består av:

Leiar: Birger Berntsen, Vaksdal
1. Nestleiar: Mona Høgli, Bergen
2. Nestleiar: Frøya Skjold Sjursæther, Bergen

Medlemmer:

 1. Harald Maaland, Kvinnherad
 2. Sofie Stranger, Sogndal
 3. Gitte Bastiansen, Bergen
 4. Trine Hofsvik Strønen, Bjørnafjorden

Varamedlemmer:

 1. Marius Dalin, Sunnfjord
 2. Hassan Bile Mohamed, Bergen
 3. Robert Skaar, Bergen
 4. Anita Bakken, Alver
 5. Kjell Magne Fagerbakke, Bergen
 6. Suzanne Rødseth, Vaksdal

Landsstyrerepresentanter
Vi har også valt landsstyrerepresentantane våre for den kommande perioden:

 1. Landsstyrerepresentant: Birger Berntsen
 2. Landsstyrerepresentant: Mona Høgli

Personlig vara for Birger: Harald Maaland
Personlig vara for Mona: Frøya Skjold Sjursæther

Vi ser med stor optimisme fram til det arbeidet som skal utførast i den kommande perioden, og vi er sikre på at det nye fylkesstyret vårt og landsstyrerepresentantar vil gjere ein god jobb for å fremje MDG sine interesser og verdiar i Vestland.