Velkommen til årsmøtet 2023!

På denne siden finner du informasjon om fylkesårsmøtet til Vestland MDG for 2023!

Årsmøtet varer fra lørdag 04. mars til søndag 05. mars.

Møtetidspunkt:
Lørdag 04. mars 2023, kl. 11.00 til kl. 18.00
Søndag 05. mars 2023, kl. 09.00 til kl. 16.00

Sted:
Fylkestingssalen til Vestland fylkeskommune på fylkesbygget
i Bergen sentrum (Vestlandshuset), Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen.

MELD DEG PÅ ÅRSMØTET HER!

Årsmøtet er fylkeslagets øverste organ og skal behandle en rekke viktige saker på dette møtet. Deler av årsmøtet vil også bli brukt til behandling og vedtak av fylkestingsprogrammet for 2023 til 2027. Vi skal tradisjonen tro behandle årsmelding, regnskap, budsjett, gjennomføre valg og behandle vedtektsendringer.

Vestland MDG har innført representative årsmøter og 90 delegater er fordelt på lokallagene etter deres størrelse. Alle lokallagene får minst 1 delegat, og ingen lokallag kan ha over halvparten av delegatene. I tillegg får fylkesstyret, Grønn Ungdom Vestland og Grønne Studenter egne delegater. Oversikt over lokallagsdelegater til fylkesårsmøtet finner du her.

Har du lyst til å være delegat? Ta kontakt med lokallagsstyret ditt og meld din interesse! Trenger du hjelp til å finne kontaktinformasjon til lokallaget? Ta kontakt med regionskontakten for Vestland!

Fylkesårsmøtene er åpen for alle medlemmer, men det er kun delegatene som har stemmerett. Alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet er hjertelig velkommen som observatører! Alle medlemmer har talerett på årsmøtet og kan derfor ta ordet under behandlingen av de ulike sakene

Vil du være observatør på årsmøtet?
Da kan du melde deg på her!

 

Forsalg og endringsforslag

Send inn endringsforslag til vedtektene via dette skjemaet | Frist for å sende inn vedtekstsendringer: 11. februar, kl. 10.00

Send inn resolusjon via dette skjemaet | Frist for å sende inn resolusjon: 11. februar, kl. 10.00

Send inn forslag og endringsforslag til behandlingen av valgprogram for fylkeslaget via dette skjemaet | Frist for å sende inn forslag til valgprogram: 19. februar, kl. 23.59

Endringsforslag i øvrige saker kan fremmes helt frem til saken behandles på årsmøtet. Endringsforslag i disse sakene skal fremmes skriftlig til ordstyrer på årsmøtet via dette skjemaet innen saksbehandlingen på årsmøtet.

Ønsker du melde opp en sak som ikke står på sakskartet?
Ta kontakt med Håkon Opedal, hakon.opedal@mdg.no, innen fristen: 11. februar 2023, kl. 23.59.

 

Tredjeutkast til fylkesprogram finner du her!

 

Sakspapirer til fylkesårsmøtet

Innkallingen til årsmøtet

Alle sakspapirer og vedlegg til de ulike sakene vil dere finne ved å trykke på lenken nedenfor. Alle sakspapirer skal være klare til andre innkalling sendes ut senest 18. februar, kl. 10.00.

Forslag og endringsforslag til valgprogrammet skal behandles av fylkesstyret før de sendes videre til årsmøtebehandling. Det kan derfor være at disse ikke sendes ut samtidig med andre innkalling. Disse vil i så fall sendes ut straks de er ferdig behandlet av fylkesstyret.

Etter hvert som sakspapirene til årsmøtet blir klare vil de bli gjort tilgjengelig i denne mappen.

Her vil du etter hvert finne innstilling til program fra programkomiteen, innstilling på valg fra valgkomiteen, innstilling på vedtektsendringer, regnskap, budsjett og årsmelding.