Velkommen til fylkesårsmøtet for 2024!

Fotocredit: Pernille Sommer

På denne siden finner du informasjon om det digitale fylkesårsmøtet til Vestland MDG for 2024!

Møtetidspunkt: Søndag 03. mars 2024, fra kl. 10.00 til kl. 18.00 | Sted: Digitalt på Zoom | 2. innkalling finner dere her!

Meld deg på årsmøtet her!

Årsmøtet er fylkeslagets øverste organ og skal behandle en rekke viktige saker på dette møtet. Vi skal tradisjonen tro behandle årsmelding, regnskap, budsjett, gjennomføre valg og behandle vedtektsendringer.
Vestland MDG har innført representative årsmøter og 90 delegater er fordelt på lokallagene etter deres størrelse. Alle lokallagene får minst 1 delegat, og ingen lokallag kan ha over halvparten av delegatene. I tillegg får fylkesstyret, Grønn Ungdom Vestland og Grønne Studenter egne delegater. Oversikt over lokallagsdelegater til fylkesårsmøtet finner du her.
Har du lyst til å være delegat? Ta kontakt med lokallagsstyret ditt og meld din interesse! Trenger du hjelp til å finne kontaktinformasjon til lokallaget? Ta kontakt med regionskontakten for Vestland!
Fylkesårsmøtene er åpen for alle medlemmer, men det er kun delegatene som har stemmerett. Alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet er hjertelig velkommen som observatører! Alle medlemmer har talerett på årsmøtet og kan derfor ta ordet under behandlingen av de ulike sakene
Vil du være med på årsmøtet? Da kan du melde deg på her! Påmeldingsfristen er 25. februar 2024! Vi vil også sørge for strømming av årsmøtet, slik at alle kan følge med uavhengig om de er påmeldt eller ikke.

Forsalg og endringsforslag

Ønsker du melde opp en sak som ikke står på sakskartet? Da kan du ta kontakt med organisasjonsrådgiver Håkon Haatuft Opedal, hakon.opedal@mdg.no, innen fristen: 11. februar 2024, kl. 10.00.