Fylkestinggruppen vår

Hordaland MDG fikk 5,5% av stemmene i fylket ved fylkestingsvalget i 2015. Dette gav oss 3 representanter på fylkestinget. Du kan se våre to av våre representanter, Natalia Golis og Øyvind Strømmen, på bildet over, for anledningen på fylkestinget i vakre Rosendal i juni 2016! Vi har fast plass i utval for miljø og samferdsel (Natalia Golis) og utval for opplæring og helse (Øyvind Strømmen). I tillegg sitter vi i fylkestrafikksikringsutvalet (Nils-Anders Nøttseter), fagskoleutvalet (Janne Bruarøy) og fylkeseldrerådet (Randi Amundsen). Vi har også to varaplasser i utval for kultur, idrett og regional utvikling (Karina Reigstad og Øyvind Strømmen).

 

 

 

 

Øyvind Strømmen, Samnanger

Øyvind Strømmen (1980),
Er fylkesleder for MDG Vestland.
Bur i Samnanger, er gift og har tre born. Av yrke er han journalist og forfattar, med ulike former for politisk ekstremisme som spesialfelt. Han sit i sentralstyret for Miljøpartiet Dei Grøne, og er medlem av det fylkeskommunale opplærings- og helseutvalet.

e-post: oivindstrommen@gmail.com, telefon: 41008595

Natalia Golis, Kvam

Natalia Golis (36)
Er nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting. I forrige periode var hun fast medlem i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Natalia har vokst opp i California; hun flyttet til Trondheim, tok en Bachelor i teatervitenskap, og flyttet til videre til Kvam herad i 2003. Hun har en master i arabisk språk og kultur fra Universitetet i Bergen og har studert og bodd flere år i Midt-Østen.

e-post: ngolis@gmail.com, telefon: 40007133

Nils Anders Nøttseter, Os

Nils-Anders Nøttseter (1980), vararepresentant.
Vara til utval for miljø og samferdsle (MISA) på fylkestinget. Han er også folkevald i Os kommune, der er han gruppeleiar, samt medlem av formannskapet og fellesnemnda. Nøttseter har hovudfag i informatikk og har arbeidserfaring frå IT-bransjen, samt offentlege anskaffingar og frå bistandsarbeid.

Epost: nils-anders@nottseter.no Telefon: 413 08 411

Janne Bruarøy, Bergen

Janne Bruarøy (41), vararepresentant.
Vara til utval for Opplæring og Helse og vara til Fagskolestyret.
Nestleder i styret MDG Bergen.
Kontaktperson for Grønt Kvinnenettverk Hordaland MDG.

Kyrre Sørensen, Bergen

Kyrre Sørensen (34) Vararepresentant.
Bor i Bergen. Sitter i styret i Syklistenes landsforening i Bergen og Omegn.
Er med for andre periode i bystyregruppen i Bergen.