Bevar insektene – grønt gjennomslag for MDG i fylkestinget!

Hordaland MDG fikk gjennomslag i fylkestinget for et vedtak om å arbeide for et kunnskapsløft og konkrete tiltak for å ta vare på insektene. 

13. desember 2018

Tap av insekter og andre arter er en like alvorlig krise som de menneskeskapte klimaendringene. Alle arter har verdi i seg selv, men vi taper også økosystemtjenester som insektene står for og som vil koste samfunnet vårt mye. Hele 75 prosent av avlingene våre bestøves av insekter og 30 prosent av maten vår er direkte eller indirekte avhengig av bestøving fra bier. I Norge er en av tre biearter, inkludert humler utrydningstruet. Årsakene er blant annet at vi ødelegger insektenes leveområder og mattilgang med inngrep og sprøytemidler. Tap av biologisk mangfold er en alvorlig situasjon som krever gode og målrettede tiltak.

Derfor er MDG stolt over at vi fikk gjennomslag i fylkestinget for et vedtak om å arbeide for et kunnskapsløft og konkrete tiltak for å ta vare på insekt. Vi fikk gjennomslag for følgende tre punkter:

  • Fylkestinget ønsker et kollektivt kunnskapsløft og konkrete tiltak for å redde insektene her i fylket og inni nye Vestland Fylkeskommune.
  • Insekter må kartlegges, særlig i forbindelse med forslag om inngrep. Mye kan gjøres med bevisst planlegging og enkle tiltak.
  • Fylkestinget ønsker mål om å bevare våre insektarter, planlegge helhetlig, involvere jord-og skogbruket og andre aktører og gjennomføre konkrete tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter.

Les fullstendig tekst og begrunnelse her.

Et viktig gjennomslag for biologisk mangfold!

De Grønne setter insektene på den politiske dagsordenen! 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å sette fokus på et kollektivt kunnskapsløft og konkrete tiltak for å redde insektene her i fylket. Insekter må kartlegges, særlig i forbindelse med forslag om inngrep, sier fylkestingsrepresentant Natalia A. Golis.