Kom med dine innspill til fylkesprogrammet!

Fotocredit: Miljøpartiet Dei Grøne Vestland

Miljøpartiet De Grønne Vestland skal gå til valg i 2019 med et helt nytt fylkesprogram for det nye storfylket, og programkomiteen vil gjerne ha dine innspill!

27. november 2018

Nå kan du bidra til Miljøpartiet De Grønne Vestland sitt fylkesprogram for det nye storfylket! Her finner du førsteutkastet.

For at vi skal kunne gå til valg for en ny grønn og bærekraftig region, så trenger vi innspill til fylkets beste program! Det kan være i form av endringsforslag til tekst, tillegg, strykninger eller kommentarer. Alle forslag sendes inn via dette skjema  Der det viser seg å være programpunkter med alternative ordlyd/forslag, vil alternative innstillinger bli lagt til grunn som årsmøte må votere over.

Har du større endringsforslag, kan de sendes til vestland@mdg.no eller en av medlemmene av komiteen. Husk å merke eposten med «Endringsforslag til fylkesprogram».

 

Fristen for å sende innspill er 9.januar 2019. 

 

Det endelige programmet blir vedtatt på årsmøtet for Vestland MDG 9. mars.

 

Spørsmål kan sendes til fylkessekretær jeanett.dahlberg@mdg.no , til vestalnd@mdg.no eller til leder i programkomitèen natalia.golis@mdg.no 

 

 

 

MEDLEMMER AV PROGRAMKOMITÈEN

  • Natalia Golis 1980 Kvam - Næringsutvikler, fylkestingsrepr. M.m.
  • Bjørn Sandvik 1948 Bergen - Førsteamanuensis UiB Inst. for økonomi
  • Marie Hauge 1968 Os - Journalist, kommunikasjon ved Havforskn.inst.
  • Representant fra Grønn ungdom
  • Håkon N. Opedal 1992 Bergen - Student (vara)
  • Øyvind Strømmen 1980 Samnanger - Forfatter, fylkesting,Sst m.m. (vara)