Fylkestinget er konstituert!

Grønt engasjement er på fremmarsj i Vestland!

18. oktober 2023

Fylkestinget til Vestland er no konstituert, og det er tydeleg at det grøne engasjementet vårt står sterkt i regionen og i plattforma til fleirtalet! Medan mange nye ansikt tek plass i fylkestinget, sikrar me i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) eit framleis sterkt nærvær, og er klare til å bringe berekraftig endring for Vestlandet. For natur, for alle, for alltid!

MDG har også fått plass i fylkesutvalet og er der representert med Nils-Anders Nøttseter. Med engasjementet hans, kunnskap og dedikasjon for miljøsaka, vil Vestland fylkeskommune få ei viktig grøn stemme i arbeidet sitt. I tillegg tek Suzanne Michelle Rødseth ei nøkkelrolle som nestleiar i Utvalet for Samferdsel og mobilitet, og Kaya Stæger-Breisnes blir medlem av Utvalet for Kultur, idrett og integrering.

Nils-Anders Nøttseter, som også er MDGs gruppeleiar, uttalte med entusiasme: «Dette er ein viktig milepæl for grøn politikk i Vestland. Med representasjon i fylkesutvalet og i viktige komitear, er me klare for å arbeide for ein berekraftig og framtidsretta region. Engasjementet vårt vil setje spor og sørgje for at Vestland blir eit førebilete i natur- og klimasaka.»

Konstitueringsmøtet vart halde i Vestlandssalen i Vestlandshuset, som opna dørene sine tidlegare i år. Mange nye representanter indikerer ei fornying og moglegheit for ferske idear og perspektiv.

Me i Vestland MDG gler oss til å jobbe saman med dei andre representantane for å skape eit grønare, meir inkluderande og berekraftig Vestland, for alle, for alltid!