Miljøpartiet De Grønne Sogndal er stiftet!

Fotocredit: Miljøpartiet De Grønne

Torsdag 24. januar ble Miljøpartiet De Grønne Sogndal stiftet!

1. februar 2019

Styret har valgt Ståle Loftesnes som leder, Christian Zurbuchen som styremedlem, Lene Damstuen Forthun som sekretær og Eirik Frivik Presthaug som vara. Sogndal MDG skal jobbe for å få på plass en liste med grønne kandidater til komunnevalget, slik at de som bor i Sogndal kan stemme grønt ved valget til høsten!

På stiftelsesmøte var også MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad, og fylkespolitiker Natalia A. Golis fra Vestland MDG.

– Vi trenger grønne stemmer og grønne lister i hele landet. Derfor er det bra og viktig at Sogndal, som er sentralt plassert i et av Norges viktigste turistområder, nå får sitt eget grønne lokallag, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet de grønne.

Hermstad merket stort engasjement blant de oppmøtte. Han mener det er viktig å få inn grønne representanter i høstens kommunevalg. – Det er ingen hemmelighet at Sogndal er et av de områdene i landet hvor de vil merke klimaendringene hardest, og tar de ikke hensyn til dette i kommuneplanen vil det koste dyrt. Derfor trenger vi grønne representanter i kommunestyrene, sier Hermstad.

 

- Miljøpartiet i nye Sogndal kommune, Balestrand, Leikanger og Sogndal, er tufta på tanken om å fremja det livskraftige lokalsamfunnet. Me spring fram frå dei sentrale solidaritetsprinsippa: solidaritet for menneske, solidaritet for komande generasjonar og solidaritet med naturen og livet i naturen. Me trur på ein sirkulær livsførsel – i tråd med FNs berekraftsmål, og med mål om ambisiøse klimagassreduksjonar. Me vil vere dei som stiller kritiske spørsmål når ny politikk skal utformast i den nye kommunen, sier styret i en felles uttalelse.