Natalia A. Golis på topp i MDG Vestland!

Fotocredit: Paul Richard Johannessen

Natalia A. Golis ble valgt som førstekandidat, Mark Taylor som andrekandidat og Pauline Tomren, fra Grønn ungdom, som tredjekandidat!

 

20. januar 2019

Lørdag 19. januar avholdt Vestland MDG sitt første nominasjonsmøte, i Førde.

Natalia A. Golis er valgt til førsteplassen på fylkestingslisten for Miljøpartiet De Grønne i nye Vestland. Natalia er idag gruppeleder i Hordaland og er fylkesleder for MDG Vestland. På andreplassen er Mark Taylor (50) fra Fjaler, som idag er kommunestyrerepresentant i hjemkommunen, og som har lykkes i å få mange gjennomslag, selv fra opposisjon. – Jeg ser frem til å fremme viktige grønne saker for distriktene, sier Taylor, som blant annet understreker viktigheten av videregående skoler og tannklinikker nær folk i hele det nye storfylket.

Ungdomskandidaten Pauline Tomren står på tredjeplass, og på fjerdeplass står Mona Høgli, som også er ordførerkandidat for MDG i Bergen. På femteplass står sakprosaforfatter Øyvind Strømmen fra Samnanger.

Natalia nevner særlig to saker som blir viktige for MDG Vestland fremover. – Det blir viktig å ta vare på vestlandsk kystnatur. Det betyr at vi trenger økt innsats for å bekjempe forsøpling. Det betyr at oppdrettsnæringen – en viktig næring for fremtiden – må underlegges strengere miljøkrav, og det betyr at vi trenger mer kunnskap om det økologiske mangfoldet i fylket vårt.

I tillegg fremhever hun en omlegging av samferdselspolitikken. – Både nord og sør i det nye storfylket har problemer med dårlig veivedlikehold. Vi må bort fra de grå partienes ønske om å bygge store nye motorveier, og istedenfor satse på det som betyr for mye for folk i hverdagen: trygghet i trafikken. I sentrale områder betyr det å legge bedre til rette for syklister og gående. På bygda betyr det blant annet å sørge for bedre veivedlikehold, å satse på rassikring og å få utbedret eksisterende vei. Da har vi verken råd til eller tid til å satse på råflotte brosjekter og motorveier som er kostbare for både pengepungen og naturen.

Her finner du hele listen som ble vedtatt på nominasjonsmøte.

- Målet for valgkampen er å få inn en stor gruppe, og å bidra til at De Grønne kommer i posisjon i det nye fylket. Det har vi god tro på. Mange hordalendinger, sogninger og fjordinger, både på by og bygd, har et sterkt miljøengasjement, og vår oppgave blir å vise at MDG er det beste valget for dem, sier Golis.

Første- og andrekandidat for Vestland MDG, Natalia A. Golis og Mark Taylor.