Nominasjonskomiteen presenterer sine kandidater!

Nominasjonskomiteen til Vestland MDG har nå ferdigstilt en kandidatpresentasjon av de kandidatene som ønsker en relativt høy plassering på listen! Kandidatene i presentasjonen står ikke i prioritert rekkefølge.

3. oktober 2022

Nominasjonskomiteen skal i løpet av oktober måned legge frem sin innstilling til fylkesvalgliste, og er nå kommet langt i å kartlegge kandidater til de høyeste plassene.

Som mange lokallag og medlemmer kan være kjent med har vår fantastiske fylkesvaraordfører Natalia signalisert at hun ikke ønsker gjenvalg til fylkestinget, på tross av at flertallet av lokallagene som kom med innspill i tidligere runder signaliserte at de ønsket å gi henne fornyet tillit. Dette gjør at nominasjonskomiteens arbeid fortsetter, særlig med tanke på å finne gode kandidater på toppen av listen.

Det er spilt inn mange gode kandidater, og flere av disse er fortsatt aktuelle til å overta topplassen etter henne. Videre i dette dokumentet vil dere få en presentasjon av de mest aktuelle kandidatene, som nominasjonskomiteen skal vurdere i tiden fremover.

Med dette som bakgrunn ønsker nominasjonskomiteen å invitere lokallag og medlemmer til å gi innspill på kandidatene som presenteres her. Les mer om høringsprosessen og komiteens videre arbeid her.

Se kandidatpresentasjonen her!

Kandidatene i denne presentasjonen står ikke i prioritert rekkefølge, og kandidatene har selv vært med på utformingen av tekstene om seg selv.

Høringsfristen er 14. oktober 2022.