Still til internasjonalt utvalg (prøveprosjekt) i MDG Vestland!

Nyopprettet, konstituert internasjonalt utvalg søker medlemmer

7. september 2022

Fylkesstyret i Vestland MDG har opprettet et internasjonalt utvalg som prøveprosjekt. Vi skal jobbe med internasjonal politikk som har stor betydning for fylket vårt.

Vi skal bidra til økt kunnskap om, og interesse for internasjonale saker blant medlemmer, arrangere interne og eksterne møter med foredrag og debatt. Vi vil også bidra til utforming av politikk, resolusjoner, skrive artikler og produsere materiell for distribusjon internt i organisasjonen. Dette er et prøveprosjekt frem til Vestland MDGs årsmøte kan gjøre utvalget fast i henhold til vedtektene. Mer informasjon om utvalget finner du her.

Vil du være med?

Utvalget skal bestå av 5-7 representanter inklusiv en fra Grønne Studenter (GS) og en fra Grønn Ungdom (GU). Vi er nå 3 medlemmer og trenger 2-4 til. Det er mange geografiske områder og tema i verden, og vi vil dekke flest mulig av de som har stor betydning for oss. Det er en fordel å ha et utvalg med høy kompetanse, bred kunnskap, erfaring, engasjement, motivasjon og kapasitet. Vi ønsker deg som er engasjert i internasjonale spørsmål, gjerne har erfaring, kunnskap og tid til å arbeide med arrangement og saker. Vi ønsker også mangfold ift. alder, kjønn og etnisk tilhørighet.

Vi arbeider frem til MDG Vestlands årsmøte i 2023. Fylkesstyrets valgkomite foreslår medlemmer til utvalget. Årsmøtet velger medlemmene for 2 år, men første gang velges halvparten for 1 år for å sikre kontinuitet.

 

Søknadsfrist og skjema.

Send søknad til oss innen 25. sept. Søknadsskjema finner du her