Fotocredit:

Still til verv i Vestland MDG!

Valnemnda til Vestland MDG skal til årsmøtet 2022 innstilla på:

fylkesstyremedlemmer, landsstyrerepresentant, nominasjonsnemnd for fylkestingslista i 2023 og programkomité, samt varaer til dei ulike verva.

18. november 2021

Valnemnda til Vestland MDG skal til årsmøtet 2022 innstilla på:

  • fylkesstyremedlemmer,
  • landsstyrerepresentant,
  • nominasjonsnemnd for fylkestingslista i 2023 og
  • programkomité,
  • samt varaer til dei ulike verva.

Du kan bruka dette skjemaet til å kome med innspel til valnemnda. Du fyller ut dei svara du sjølv ynskjer. Du kan koma med framlegg på personar du gjerne såg i desse verva. Dersom du sjølv er interessert i verv i styret, nominasjonsnemnda eller programkomitéen kan du også melda inn desse. Valnemnda består Øyvind Strømmen, Janne Kjellevold Midtbø og Mariel Eikeset Koren, og fra GU: Matilda Svedberg.