Resolusjoner vedtatt på årsmøtet 2022

Følgende resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet til Vestland MDG i 2022.