Resolusjoner vedtatt på årsmøtet 2023

Følgende resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet til Vestland MDG i 2023: