Valg 2023

På denne sida finn du informasjon om Vestland MDG
sin valkamp i 2023!

 

Fylkesprogram 2023 til 2027

Det nye fylkesprogrammet til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er no klart! I den komande perioden skal vi kjempe for billigare kollektivbillettar, redusere klimagassutsleppa, ta vare på meir sårbar natur og sikre gode og forutsigbare vilkår for et grønt og berekraftig næringsliv. Saman kan vi skape ei framtid vi kan gle oss til, for alle, for alltid!

Trykk her for å lese heile programmet!

 

 

Nils-Anders Nøttseter

1. kandidat for Vestland MDG 2023.

Kontaktinformasjon:
e-post: na@mdg.no | tlf.: +47 413 08 411

 

 

Topp 10 for Vestland MDG

Her er ein oversikt over dei ti øverste kandidatane på vallista til Vestland MDG og kommunen som dei kjem til å representere!

  1. Nils-Anders Nøttseter (f. 1980) | Bjørnafjorden | Informatikar
  2. Suzanne Rødseth (f. 1986) | Vaksdal | Gruppesekretær
  3. Kaya Stæger-Breisnes (f. 2005) | Kinn | Elev
  4. Øystein Bønes | Bergen (f. 1977) | Valkampsekretær
  5. Maria Thomassen (f. 1993) | Bergen | Student
  6. Anna Sambor (f. 1994) | Høyanger | Bibliotikar
  7. Birger Berntsen (f. 1981) | Vaksdal | Spesialpedagog
  8. Monica Sandtorv (f. 1968) | Bergen | Reinhaldsoperatør
  9. Thomas Remme (f. 1974) | Askøy | IKT-konstruktør
  10. Marièl Eikeset Koren (f. 1987) | Gloppen | Gründer

Heile vallista finn du her!