Resolusjoner vedtatt på årsmøtet 2020

19. mars 2020