Nyheter

Kaya (17) er ungdomskandidaten til Vestland MDG!

Kaya (17) er ungdomskandidaten til Vestland MDG! Og vart intervjua av Firdaposten denne veka!

...

Nominasjonskomiteen presenterer sine kandidater!

Nominasjonskomiteen til Vestland MDG har nå ferdigstilt en kandidatpresentasjon av de kandidatene som ønsker en relativt høy plassering på listen! Kandidatene i pr...

Miljøpartiet De Grønne

Still til internasjonalt utvalg (prøveprosjekt) i MDG Vestland!

Nyopprettet, konstituert internasjonalt utvalg søker medlemmer

...

Send innspill til programkomiteen!

Bli med å påvirke politikken og utviklingen i den nye regionen på Vestlandet ved å bidra med innspill til nytt fylkesprogram for Vestland MDG.

...

Still til verv i Vestland MDG!

Valnemnda til Vestland MDG skal til årsmøtet 2022 innstilla på:

fylkesstyremedlemmer, landsstyrerepresentant, nominasjonsnemnd for fylkestingslista i 2023 og...

Miljøpartiet De Grønne

Velkommen til våre toppkandidater!

Nominasjonsmøtene i Hordaland og Sogn og Fjordane er nå avholdt og vi er stolte og glade over å presentere flotte lister med gode grønne folk. 

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalglister

Nominasjonskomiteen har nå lagt frem sitt forslag til stortingsvalglister i Hordaland og Sogn og Fjordane valgkrets. Her kan du se listene!

...
Miljøpartiet De Grønne

Vestland MDGs fylkestingsgruppe søker ein gruppesekretær!

Vi søker ein person som kan bidra vår fylkestingsgruppe og fylkesvaraordførar i det daglege arbeidet med å gjere Vestland grønare, meir fremtidsretta og m...

Berekraftig mat

I Mark Taylor talar for eit berekraftig mattilbod i Vestland fylke.

...

Sikrer grønn revolusjon til sjøs!

Sammarbeidspartiene og Høyre sikra ein rask innføring av hurtigbåter med nullutslippsteknologi.

...